در این صفحه 2 روش اصلی بند کردن کفش های ورزشی که توسط برند های تولیدی آن کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد، آموزش داده شده است:

روش اول:

آموزش تصویری

نتیجه نهایی

مدل های بند شده با این روش

روش دوم:

آموزش تصویری

نتیجه نهایی

مدل های بند شده با این روش

لازم به ذکر است این دو روش بند کردن، نسبت به سایر روش ها، جلوه و زیبایی بیشتری دارد و برای آموزش سایر روش های بند کردن بهتر است به گوگل مراجعه کنید.

منو اصلی